ABOUT

Stichting Kleurenvisie is een netwerk van organisaties, professionals en mensen met een passie voor kleur, die zich ieder op hun wijze met het kleurvraagstuk bezighouden, zowel nationaal als internationaal. De stichting, in 1946 (!) opgericht als de Nederlandse Vereniging voor Kleurenstudie (NVvK), is een onafhankelijke partij die zich sterk maakt voor inspirerend en professioneel gebruik van kleur.

Stichting Kleurenvisie verspreidt kennis over kleur en kleurgebruik. Vooral de kruisbestuiving tussen wetenschap en beroepspraktijk en de gedachtenwisseling tussen vakmatige kleurtoepassers onderling staat hierbij centraal. Kleurenvisie verzamelt kennis, bevordert studie en onderzoek, exploiteert spin-offs, faciliteert kleurgroepen, verzorgt bijeenkomsten en excursies en geeft publicaties uit.

Doelgroep

Professionals werkzaam in wetenschap, industrie, bedrijven, kunsten en organisaties die met kleur te maken hebben en mensen met een passie voor kleur zijn bij Kleurenvisie aangesloten. Het bestand van de stichting uit ruim 450 aangesloten architecten, interieurarchitecten, industrieel designers, kunstenaars, mode- en lichtontwerpers (grafisch) vormgevers, studenten, wetenschappers (psychologie / biologie / natuurkunde ea), verfproducenten, hogescholen en kennisinstellingen.